Prof. Dr. NİHAL ÖZDER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. NİHAL ÖZDER

T: (0282) 250 2076

M nozder@nku.edu.tr

W nozder.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1987-1991
Tez: Agrotis segetum (Denis and Schiff) (Lepidoptera:noctuidae) ile Trcihogramma embryophagum (Hartig) ve T. turkeiensis Kostadinov (Hymenoptera: Trichogrammatidae) arasındaki bazı biyolojik ilişkiler üzerinde araştırmalar (1991)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / BİTKİ KORUMA PR.
Öğrenim Yılları: 1978-1983
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
2006-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2005-2006
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA PR.
1999-2005
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA PR.
1991-1998
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA PR.
1983-1991
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
2007-
Bölüm Başkan Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2004-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Profesör TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2005-
Doçent TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1999-2005
Yardımcı Doçent TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1991-1999
Yardımcu Doçent YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 1991-1999
Araştırma görevlisi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1984-1991
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Entomoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TAYAT E., ÖZDER N., BANDUR ö., PEHLİVAN A., Effect of short term cold storage on the quality T. pintoi and T. evanescens, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, vol. 8, pp. 413-416, 2016.
Özgün Makale BIOSIS
2. SAĞLAM Ö., ÖZDER N., Monoterpenoid bileşiklerin, Kırma biti Tribolium confusum Jacquelin du Val. (Coleoptera: Tenebrionidae) üzerine fumigant toksisitesi., Türk. Entomol.derg.,, vol. 30, pp. 37, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. ÖZDER N., SAĞLAM Ö., The effects of temperature for development time, fecundity and reproduction on some ornamental aphid species., Journal of Central European Agriculture, vol. 4, pp. 149-157, 2013.
Özgün Makale CAB
4. ÖZDER N., SAĞLAM Ö., Temperature and host plant effects on development and fecundity of Brevicoryne brassicae (L.) (Homoptera: Aphididae), Archives Of Phytopathology And Plant Protection, vol. 44, pp. 605-612, 2011.
Özgün Makale CAB, BIOSIS, AGRIS
5. ÖZDER N., KARA G., Comparative biology and life tables of Trichogramma cacoeciae, T.brassicae and T. evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae) with Ephestia kuehniella and Cadra cautella (Lepidoptera: Pyralidae) as hosts at three constant temperatures., BIOCONTROL SCIENCE and TECHNOLOGY, vol. 3, pp. 245-255, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. IŞIKBER A. A., ÖZDER N., SAĞLAM Ö., Susceptibility of eggs of Tribolium confusum, Ephestia kuehniella and Plodia interpunctella to four essential oil vapors., PHYTOPARASITICA, vol. 3, pp. 231-239, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. ÖZDER N., Effect of cold storage of adult Trichogramma brassicae, T. cacoeciae and T. evanescens (Hym.: Trichogrammatidae)., Archives and Phytopathology and Plant Protection, pp. 296-299, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
8. ÖZDER N., SAĞLAM Ö., Effect of Temperature on the Biology of Tuberolagnus salignus (Gmelin) (Sternorrhyncha:Aphididae) on Salix alba, Journal of Central European Agriculture, vol. 1, pp. 171-176, 2008.
Özgün Makale
9. ÖZDER N., SAĞLAM Ö., aybüke G., aydın v., Effect of temperature on development, mortality, fecundity and reproduction of Tuberolachnus salignus on weeping willow (Salix babylonica) and Corkscrew willow (Salix matsudana)., PHYTOPARASİTİCA, vol. 4, pp. 386-391, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. ÖZDER N., Comparative biology and life tables of Trichogramma brassicae and Trichogramma cacoeciae with Ephestia kuehniella as host at three constant temperatures., The Great Lakes Entomologist, vol. 12, pp. 62-66, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. ÖZDER N., SAĞLAM Ö., Overwintering of the egg parasitoids Trichogramma brassicae and T. cacoeciae (Hym.: Trichogrammatidae) in Thrace Region of Turkey., J. of Pest Science, pp. 129-132, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. ÖZDER N., SAĞLAM Ö., Effect of short term cold storage on the quality ofTrichogramma brassicae, T. cacoeciae and T. Evanescens?, The GeatLakes Entomologist, vol. 34, pp. 183-187, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. ÖZDER N., Effect of Different Cold storage Periods on Parasitization Performance of Trichogramma cacoeciae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) on Eggs of Ephestia kuehniella (Lepidoptera. Pyralidae), Biocontrol Science and Technology, vol. 5, pp. 441-447, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. ÖZDER N., SAĞLAM Ö., Effects of Aphid prey on Larval Development and Mortality of Adalia bipunctata and Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae), BİOCONTROL SCIENCE and TECHNOLOGY, vol. 4, pp. 449-453, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. ÖZDER N., Development and Fecundity of Sitobion avenae on Some Wheat Cultivars under Laboratory Conditions., PHYTOPARASITICA, pp. 433-436, 2002.
Teknik Not SCI-Expanded Erişim Linki
16. ÖZDER N., Preliminary Investigations on Anisoplia Species (Col.: Scarabaeoidea) and their Distributions on Wheat Fields in Tekirdağ Province, Pakistan Journal of Plant Pathology, pp. 8, 2002.
Özgün Makale CAB,BIOSIS, AGRIS
17. ÖZDER N., Parasitization performance of Trichogramma cacoeciae, T. evanescens and T. brassicae (Hym. Trichogrammatidae) reared on the embryos of Ephestia kuehniella Zell. (Lep. Pyralidae) killed by freezing?, The Great Lakes Entomologist, vol. 2, pp. 107, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
18. ÖZDER N., seval t., Tekirdağ ilinde buğdaylarda zarar tapan yaprakbiti (Homoptera: Aphidoidea) türlerinin saptanması üzerinde araştırmalar., Türk. entomol. derg., vol. 23, pp. 101-110, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
19. ÖZDER N., Neşet K., Tekirdağ ilinde lahanalarda zararlı-doğal düşman kompleksi üzerinde araştırmalar,, Türk. entomol. derg., vol. 23, pp. 27-37, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
20. ÖZDER N., Tekirdağ ili ve çevresinde depolanmış ayçiçeği tohumluklarında zararlı böcekler üzerinde araştırmalar., Türk entomol. Derg., vol. 22, pp. 143-148, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
21. KIVAN M., ÖZDER N., Trakya Bölgesindeki Zabrus türleri (Coleoptera, Carabidae), yayılış ve yoğunlukları üzerinde ön araştırmalar, Türk. Entomol.derg.,, vol. 22, pp. 137-142, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. ÖZDER N., Tekirdağ ili ve çevresinde ayçiçeği üretim alanlarında görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde araştırmalar, Türk entomol. Derg., vol. 22, pp. 207-216, 1998.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
23. BAYRAM Ş., neşet K., ÖZDER N., Agrotis segetum (Den. and Schift) (Lepidoptera: Noctuidae) prepupa ve pupalarında başkalaşım sırasında kan hücrelerinde görülen bazı morfolojik değişimler., Tarım Bilimleri Dergisi, pp. 8-15, 1997.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
24. ÖZDER N., Neşet K., Agrotis segetum (Denis and Schift) (Lepidoptera: Noctuidae) ile Trichogramma embryophagum (Hartig) ve T. turkeiensis Kostadinov (Hymenoptera: Trichogrammatidae) arasındaki bazı biyolojik ilişkiler üzerinde araştırmalar., Türk. Entomol.derg., vol. 20, pp. 35-49, 1996.
Özgün Makale SCI-Expanded
25. ÖZDER N., neşet k., Agrotis segetum (Denis and Schift) yunurtalarının yaşı, dağılımı ile besin ve sıcaklığın Trichogramma embryophagum (Hartig) ve T. turkeiensis Kostadinov’in ömür uzunluğu, döl verimi ve parazitleme oranına etkisi., Türk. Entomol.derg.,, vol. 20, pp. 83-92, 1996.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Yaz M., ÖZDER N., Trichogramma pintoi Voegele Tarafından Parazitlenmiş Ephestia kuehniella Zeller Yumurtalarının Farklı Sıcaklıklarda Depolanması Üzerine Araştırmalar, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 13, ss. 165-174, 2016.
Özgün Makale EBSCO HOST, CABI, ULAKBIM
2. TAYAT E., ÖZDER N., Edirne ilinde buğday tarlalarında görülen yaprakbiti türleri (Hemiptera:Aphididae) üzerine arastırmalar., TÜRKİYE ENTOMOLOJİ BÜLTENİ, cilt 6, ss. 53-60, 2016.
Özgün Makale Entomoloji
3. Seda A., Aydın V., ÖZDER N., Balıkesir (Gönen) ve Edirne (Uzunköprü)’de depolanmış çeltik ve pirinçlerde saptanan zararlı böcek türleri., Bitki Koruma Bülteni,, cilt 53, ss. 141-157, 2013.
Özgün Makale CAB, BIOSIS
4. BAYHAN E., Rıfat u., ÖZDER N., Bitki Korumada Çiftleşmeyi Engelleme (Mating Distruption) Tekniğinin Kullanılması., Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 17, ss. 19-26, 2002.
Özgün Makale
5. ÖZDER N., gürsel r., Böceklerde insektisitlere karşı direnç ve direnç oluşumunu etkileyen faktörler., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 13, 1993.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZDER N., Genel Entomoloji (Bitki Koruma), Yayın Yeri: Tekirdağ ziraat Fakültesi, 2010.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SAĞLAM Ö., ÖZDER N., “THE EFFICACY OF SOME ESSENTIAL OIL COMPONENTS AGAINST CONFUSUED FLOUR BEETLE, TRIBOLIUM CONFUSUM DUVAL. (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) AT DIFFERENT TEMPERATURES, 7th International Agriculture Symposium „AGROSYM 2016 (06.10.2016-09.10.2016).
Tam metin bildiri
2. ÖZDER N., TAYAT E., Bzı monoterpenoid bileşiklerin Trichogramma pintoi Voegele´nin açılımı üzerine etkileri, VI. Bitki Koruma Kongresi (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
3. , Effect of short term cold storage on the quality T. pintoi and T. evanescens, THE 68 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on CROP PROTECTİON (16.05.2016-18.05.2016).
Poster
4. TAYAT E., ÖZDER N., BANDUR Ö., PEHLİVAN A., Effect of short term cold storage on the quality T. pintoi and T. evanescens, THE 68 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on CROP PROTECTİON (16.05.2016-18.05.2016).
Özet bildiri
5. Tayat E., Özder N., Tayat E., Özder N., 2015. The most common species of aphids in different wheat varieties (Homoptera:Aphidoidea) on research. , XIII International Plant Proyection Congress (24.08.2015-27.08.2015).
Poster
6. TAYAT E., ÖZDER N., The most common species of aphid in different wheat varieties (Homoptera:Aphidoidea) on research., XII International Plant Protection Congress (24.08.2015-27.08.2015).
Tam metin bildiri
7. Çiftçigil T. H. ., Özgür S., Nihal Ö., Monoterpenoid bileşik Linanly acetate’ın Unlu yaprak biti, Brevicoryne brassicae L’ ya fumigant etkisi. , Agribalkan, Balkan Tarım Kongresi (08.09.2014-11.09.2014).
Poster
8. ÖZDER N., BAYHAN E., Özder, N. ve Bayhan, E. “Sutudies on some biological properties of R. Padi fed on some wheat varieties”, Vıth European Congress of Entomology) , (18.08.1998-21.08.1998).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Çiftçigil T., Özgür S., Bazı Monoterpenoid Bileşiklerinin Lahana Unlu Yaprakbiti, Brevicoryne brassicae (L.) Üzerine Fumigant Toksisitesi. , 10. Sebze Tarımı Sempozyumu (02.09.2014-04.09.2014).
Poster
2. Sağlam Ö., Özder N., Sağlam, Ö., N.Özder,2014. Bazı Uçucu Yağ Bileşiklerinin Değirmen Güvesi, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)’ya Farklı Sıcaklıklardaki Etkinliği. , 5. Türkiye Bitki Koruma Kongresi (03.02.2014-05.02.2014).
Sözlü Bildiri
3. Sağlam Ö., Yıldız S., Özder N., Bazı Monoterpenoid Bileşiklerinin Pirinç Biti, Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae)’ nin Erginlerine Karşı Fumigant Toksisitesi. , Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28.06.2011-30.06.2011).
Poster
4. Atabay S., Özder N., Aydın V., Marmara Bölgesinde Depolanmış Çeltik ve Pirinçte Saptanan Zararlı Böcekler Üzerinde Araştırmalar. , Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, (28.06.2011-30.06.2011).
Poster
5. Özder N., Sağlam Ö., Korkmaz B., Demir G., Demirtaş Ş., Yumurta Parazitoidleri Trichogramma brassicae Bezdenko ve Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Türlerine Bitki Poleninin Etkiler. , Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, (28.06.2011-30.06.2011).
Poster
6. Özder N., Sağlam Ö., Sıcaklığın Cinara cedri Mimeur (Hom.: Aphididae)’nin Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi. , III. Türkiye Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Poster
7. Özder N., Sağlam Ö., Trichogramma brassicae (Bezdenko) ve Trichogramma evanescens Westwood’un Cadra cautella Walker yumurtalarında kısa süreli depolanmasının parazitoit kalitesine etkileri. , . III. Türkiye Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Poster
8. Özder N., Tekirdağ ili kiraz bahçelerinde bulunan doğal düşmanlar ve bunlardan yumurta parazitoiti Trichogramma cacoeciae March. (Hym.: Trichogrammatidae)’nin yaprakbüken türlerinde (Lep.: Torticidae) doğal etkinliği üzerinde araştırmalar”,Türkiye , 4. Biyolojik Mücadele Kogresi (23.06.2009-26.06.2009).
Tam metin bildiri
9. Sağlam Ö., Özder N., Karpuz Telliböceği Henosepilachna elaterii Rossi. (Coleoptera: Coccinellidae)’nin farklı konukçu bitkilerdeki bazı biyolojik özellikleri, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27.08.2007-29.08.2007).
Sözlü Bildiri
10. Özder N., Sağlam Ö., Derin dondurucuda depolanmış Ephestia kuehniella Zell. (Lep.; Pyralidae) yumurtalarından elde edilen Trichogramma cacoeciae March. (Hym.; Trichogrammatidae)’nin bazı biyolojik özellikleri , Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi (04.06.2002-07.06.2002).
Sözlü Bildiri
11. Özder N., Toros S., Tekirdağ ilinde buğdaylarda zarar yapan yaprakbiti türlerinin doğal düşmanları üzerinde araştırmalar, Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi (06.09.1999-10.09.1999).
Poster
12. Aydın Özder N., Kılınçer N., Gürkan M. O., “Trichogramma turkeiensis Kostadinov ile T. embryophagum Hartig’un bazı biyolojik özelliklerine besinin etkisinin araştırılması, Türkiye 2. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, (22.10.1990-25.10.1990).
Sözlü Bildiri
13. Aydın N., Soran H., Trakya Bölgesinde depolanmış buğday ve un fabrikalarında saptanan zararlılar , bulaşma oranları, I. Entomoloji Kongresi Bildirileri, (19.10.1987-23.10.1987).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (JOTAF) (19.09.2016-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB, EBSCHO, ULAKBIM
2. Türkiye Entomoloji Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. EKOLOJİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
4. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
5. TÜRKİYE ENTOMOLOJİ BÜLTENİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Parazitlenmiş ve Parazitlenmemiş Ephestia kuehniella Zeller Yumurtalarında Trichogramma pintoi Voegele´nin Depolanma Olanankları Üzerinde Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 23.06.2015-14.06.2016.
2. Besinin Trichogramma evanescens Westwood (Hym; Trichogrammatidae) Türlerinin Bazı biyolojik Özelliklerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.04.2014-31.10.2014.
3. Edirne ilinde Buğday Tarlalarında Görülen Yaprakbiti türleri (Homoptera:Aphidoidea) Üzerinde Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.05.2013-17.02.2015.
4. Bazı Monoterpenoid Bileşiklerinin Kırma Biti Tribolium confusum Duv.?a Etkileri Üzerine Araştırmalar, DİĞER, Yönetici.
5. Brevicoryne brassicae (L.) Üzerine Bazı Monoterpenoid Bileşiklerinin Etkisi Üzerine Araştırmalar., DİĞER, Yönetici.
6. Tekirdağ İli ve Çevresinde Buğdaylarda Zarar Yapan Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları,, DİĞER, Yönetici.
7. TÜBİTAK, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici.
8. BAP, DİĞER, Yönetici.
9. Bazı Monoterpenoid Bileşiklerinin Kırma Biti Tribolium confusum Duv.?a Etkileri Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici.
Üyelikler
Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Üye, 2011-.
Türkiye Entomoloji Derneği, Üye, 1985-.